Objednatel fotografických služeb byl seznámen se zpracováním a ochranou osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Rezervace termínu fotografování si objednatel sám vybere v kalendáři určeném pro OBJEDNÁVKU TERMÍNU. Objednatel je seznámen s nabízenými službami, vybírá si termín s požadovaným balíčkem služeb. V případě novorozeneckého fotografování se prvně poradí o termínu telefonicky, e-mailem či ve zprávě na sociálních sítích.

Objednatel souhlasí s cenami, v případě nedostavení se na objednaný termín bez předchozího informování bude objednateli vystavena faktura na úhradu 50 % objednaného balíčku. Náhradní termín bude poskytnut co nejdříve podle momentální vytíženosti.

Cena je splatná v den fotografování pouze formou elektronické faktury, údaje pro platbu přijdou objednateli na e-mail s dostatečným předstihem před termínem fotografování. V případě, že neobdržím částku za fotografování včas, termín dodání fotografií se může prodloužit. Objednatel dostane fotografie až po úhradě celé částky.

Hotové fotografie odevzdávám do 20 pracovních dní. Odevzdání fotografií se může prodloužit pouze v případě neočekávaných zdravotních nebo technických potíží, v tomto případě budete informováni předem o vzniklých problémech.

Fotografie nafocené během focení nejsou poskytovány ve formátu RAW ani JPEG – ani neupravené. Vybírám sama fotografie vhodné k odevzdání, v případě možnosti výběru fotografií dle vlastního uvážení jsou objednateli poslány náhledy, ze kterých si do 1 kalendářního měsíce od fotografování vybere finální fotografie určené k úpravám. Jakmile uplyne tato doba a neobrdžím od objednatele výběry k úpravám, vyberu fotografie sama dle vlastního uvážení. Nevratný poplatek za vlastní výběr fotografií = 300,- Kč.

Kvalita odevzdaných snímků bude obdobná jako u jiných snímků publikovaných na internetových stránkách www.lachendrovaeva.cz a na stránkách sociálních sítí fotografky. Objednatel tuto kvalitu považuje za vyhovující a není oprávněn vznášet na zhotovitele žádné další nároky stran kvality odevzdaných fotografií.

Všechny fotografie jsou odevzdány pouze elektronicky v plném rozlišení, je možnost stáhnutí fotografií i ve webové (menší) velikosti. Objednatel je povinen si všechny fotografie stáhnout do počítače do 1 měsíce od termínu fotografování. Je možný tisk fotografií dle ceníku uvedeného na internetových stránkách.

Úpravy jako jsou např. zeštíhlení, rovnání nosu, odstranění tetování, retuš opálených plavek a jiné zákroky se nepovažují za běžnou retuš, nejsou součástí úprav fotografií v rámci ceny balíčku. Pokud si objednatel přeje provést tyto úpravy, budou účtovány dle náročnosti.

Upravené fotografie, které odevzdávám objednateli, archivuji po dobu 1 kalendářního roku od termínů fotografování. Poté nebude možné je znovu dohledat. Všechny fotografie ve formátu RAW jsou uschovány pouze po dobu 1 kalendářního měsíce.

Dodané fotografie jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Objednatel není oprávněn k dalšímu upravování fotografií. Zhotovitel, jako autor fotografií, tímto poskytuje objednateli licenci k užití fotek pro své soukromé účely, kterými se rozumí zejména jejich prezentace či šíření mezi členy rodiny a známé. V případě porušení tohoto ustanovení se objednatel vystavuje postihu dle autorského zákona.